zondag 21 februari 2010

Gevallen kabinet

Ieder persoon, iedere politieke partij maakt zijn/haar eigen verhaal m.b.t. de val van het kabinet en allemaal kleuren we het in op de manier die ons het beste uitkomt. De gemeenteraadsverkiezingen komen er immers aan en iedereen wil zorgen dat zijn/haar politieke kleur vooral goed uit de verf komt. Maar wat heeft het handelen in Den Haag nu eigenlijk met de gemeentepolitiek te maken? Natuurlijk als landelijke politieke partij draag je dezelfde idealen en uitgangspunten uit en natuurlijk hebben landelijke besluiten hun weerslag op dat wat je in de gemeente kan en niet kan. Maar voor mij houdt het dan wel zo'n beetje op. Naïef? Ik weet het niet. De landelijke besluiten zijn van heel andere orde dan de besluiten die gemeentelijk genomen worden. Ik mag daarom van harte hopen dat de kiezers in de gemeente Werkendam zich niet zullen laten leiden door wat er in Den Haag gebeurt en gebeurd is, maar dat alle Werkendamse politieke partijen beoordeeld worden op wat er binnen de gemeentegrenzen de afgelopen vier jaren is gebeurd en welke plannen, visies er liggen voor de komende vier jaren. Alleen dáár zou ik het over willen hebben op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen. Wat ik van Uruzgan vind, hoe ik het handelen in Den Haag beoordeel doet daarin niet ter zake. Het gaat op 3 maart om Werkendam, om de streek.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten