zondag 17 juni 2018

Miskleun

Soms zijn er van die momenten dat je je toch een beetje schaamt voor je eigen gemeente. Afgelopen vrijdag was ik als vrijwilliger te gast op een bijeenkomst speciaal voor mensen die zich in Altena belangeloos inzetten (of ingezet hebben) voor vluchtelingen. In de uitnodiging leek het een middag te worden waarbij de vrijwilligers in het zonnetje gezet zouden worden. Meestal omzeil ik zulke bijeenkomsten, maar ik kon blijkbaar wel even een zonnetje gebruiken….. 😊. Samen met pakweg 40 andere vrijwilligers kreeg ik een voorstelrondje van alle aanwezigen, een live-interview met drie collegeleden over de wijze waarop zij indertijd de opvang in het bankgebouw in Woudrichem hadden ervaren en een aantal filmpjes die ons vertelden wat we als vrijwilligers zelf wekelijks aan den lijve al ervaren. De korte muzikale bijdrage van een Koerd en het met humor vertelde, maar confronterende verhaal van een gevluchte Eritreeër in Eethen maakte de middag nog een beetje goed. Net als het kleine gedichtenbundeltje van Vluchtelingenwerk dat iedereen na afloop meekreeg. Maar wat vond ik dit een miskleun. Je zet voetbaltrainers bij dezelfde vereniging toch ook niet in het zonnetje door ze eerst aan elkaar voor te stellen om ze daarna de regels van het spel uit te leggen?

zondag 3 juni 2018

Waar blijft het geld voor armoede onder kinderen?

Sinds 2017 stelt het kabinet ieder jaar opnieuw 100 miljoen euro extra ter beschikking om álle kinderen in staat te stellen gewoon mee te doen. Dit geld is er speciaal voor de bestrijding van armoede onder kinderen. Omdat er te weinig voorbereidingstijd was, werd in Werkendam hiervoor in 2017 een tijdelijke regeling in het leven geroepen die mogelijk maakte dat minima extra geld konden aanvragen voor schoolspullen, schoolexcursies, kinderkleding en -schoenen. In 2018 zou het extra geld ter bestrijding van armoede onder kinderen, ondergebracht worden in een speciale regeling uit te voeren door stg.Leergeld. Middels een speciale website zouden ouders met een laag inkomen eenvoudig een beroep kunnen doen op het zogeheten kindpakket. Ondertussen is het juni en zijn we dus bijna halverwege het jaar 2018. Een beroep doen op het kindpakket lijkt in Werkendam echter nog steeds niet mogelijk. Op de website www.kindpakket.nl kan nl niet ingelogd worden met een postcode uit de gemeente Werkendam en op de website van loket Altena ontbreekt iedere informatie over het kindpakket. Wat is hier aan de hand? Hoe bestaat het dat geld speciaal voor de bestrijding van armoede onder kinderen niet uitgegeven wordt?!?!? Namens Progressief Altena heb ik hier schriftelijke vragen over gesteld aan het college van B&W.

zaterdag 26 mei 2018

Niet op de kieslijst

Na bijna dertien jaar zal ik op 1/1/19 met weemoed afscheid nemen van de actieve politiek. Dat is niet zoals ik dat zelf op voorhand bedacht had. Heel graag had ik samen met anderen de gemeente Altena vormgegeven, het mooie programma van Progressief Altena handen en voeten gegeven en onervaren mensen op weg geholpen in de politiek. Het heeft niet zo mogen zijn. Het bestuur van Progressief Altena maakte de keuze voor nieuwe mensen en zette mij op een plek op de kieslijst die, in mijn ogen, niet verkiesbaar was. Een motivatie werd aanvankelijk niet gegeven, de communicatie verliep, bij herhaling, onzorgvuldig en bij het proces kun je vraagtekens zetten. Dit maakte dat ik de eer aan mijzelf heb gehouden en mij als kandidaat heb teruggetrokken. Met veel pijn in het hart dus geen politiek voor mij in de nieuwe gemeente Altena. Maar samen met mijn zeer gewaardeerde collega’s Anne Nieuwenhuis en Christian Alderliesten zal ik de komende zeven maanden aan de weg blijven timmeren en zal ik scherp blijven op alle voorstellen die klaargezet worden voor de nieuwe gemeente. Scherp vanuit linkse progressieve politiek natuurlijk. Of dit nog zal leiden tot (veel) blogs weet ik op dit moment niet. Dat moet de tijd leren.

dinsdag 15 mei 2018

Invulling ambtelijke organisatie Altena

Er lag een raadsinformatiebrief mbt de invulling van de ambtelijke organisatie van de gemeente Altena. Uit die brief blijkt dat de interne sollicitaties op leidinggevende functies inmiddels zijn afgerond. Het ging hier om 25 functies. Zestien functies zijn intern ingevuld. Negen functies zijn nog vacant. Daarvoor worden nu extern mensen gezocht.
Namens Progressief Altena bracht me dat op de vraag wat het extern invullen van de leidinggevende functies (en wellicht straks ook andere functies)  voor de totale personeelsomvang van Altena gaat betekenen. Hoeveel meer mensen worden hierdoor boventallig? En wat gaat dit extra kosten?
De huidige drie gemeenten moeten samen aardig wat mensen in leidinggevende posities hebben gehad die naar de nieuwe functies in Altena gesolliciteerd hebben. Dat moeten er veel meer geweest zijn dan de benodigde 25. Leidinggevenden die altijd goed gefunctioneerd hebben, anders zaten ze er niet meer. Toch? Ik vind het dan ook ronduit pijnlijk dat het met dit grote aanbod blijkbaar niet gelukt is nagenoeg alle leidinggevende functies in Altena in te vullen. Feitelijk is het geen zaak voor de raad, maar ik kan me voorstellen dat de gang van zaken intern zorgt voor veel frustratie. En dat zal het proces op weg naar één Altena geen goed doen. Hoe wordt hiermee om gegaan?
Gisteravond legde ik eea voor in de FusieRaad. De nieuwe gemeentesecretaris probeerde me enigszins gerust te stellen (niet op alle leidinggevende functies was gesolliciteerd en niet iedere leidinggevende wil in Altena ook weer zo’n positie bekleden) maar uit haar wijze van presenteren heb ik de conclusie getrokken dat ik een gevoelig punt te pakken had. Iets om goed in de gaten te blijven houden.

donderdag 10 mei 2018

Jeu de boules

Jeu de Boules Altena is bij uitstek een sportvereniging voor senioren. De club telt 74 leden met een gemiddelde leeftijd van 69 jaar. Maar liefst 8 leden zijn ouder dan 80. De vereniging houdt niet alleen senioren in beweging, maar voorziet tevens in een belangrijke sociale behoefte. Recent verzocht de vereniging om een bijdrage voor het aanbrengen van een overkapping over de banen zodat ook bij minder weer doorgespeeld zou kunnen worden. Het verzoek werd gemeentelijk gedaan, de fractievoorzitters kregen een afschrift. Ik heb het plan voorgelegd aan de steunfractie van Progressief Altena. De reacties waren overwegend positief maar er bleven vragen over de hoogte van de financiële bijdrage van de club zelf en over mogelijkheden om de kosten te verlagen door zelfwerkzaamheid en sponsoring. Daarnaast zou het prettig zijn te weten hoeveel vaker er jeu de boules gespeeld kan worden als er daadwerkelijk een overkapping gerealiseerd is. Genoemde vragen heb ik zojuist voorgelegd aan de vereniging. Na hun beantwoording bekijken we hoe we er verder mee kunnen.

zondag 6 mei 2018

A-FM en OKÉ FM

Met enige regelmaat werd ik de afgelopen jaren uitgenodigd door RTV Altena om op zaterdagochtend live op radio A-FM een politieke kwestie toe te lichten. Het maakte me standaard kei-zenuwachtig, maar de kans kon ik natuurlijk niet laten lopen. Tegelijk was er altijd de vraag of er eigenlijk wel zoveel mensen naar de radio, naar dat programma zouden luisteren. Aantallen luisteraars bleken echter niet te achterhalen te zijn.
Afgelopen week wilden de vrijwilligers achter RTV Altena hun verhaal doen bij óns. RTV Altena is de lokale omroep voor de gemeenten Werkendam en Woudrichem. In de gemeente Aalburg is een andere lokale omroep actief. Deze laatste – OKÉ FM -  heeft recent een brief gestuurd naar de raden. Als reactie daarop vroeg RTV Altena om een gesprek met de fractie.
Wat is er aan de hand? Een gemeente mag/moet volgens landelijke richtlijnen één lokale omroep hebben. Met oog op de fusie in Altena moeten beide bestaande omroepen dus fuseren of één van hen moet zich opheffen. Dit blijkt allemaal niet lekker te lopen. De verwachting is dat beide omroepen, en wellicht ook nog een derde (en een vierde?) vóór september een zendmachtiging zullen aanvragen bij het commissariaat voor de media. Dat commissariaat komt tzt terug naar de raad/raden voor een advies mbt de te maken keuze.
Vooralsnog heb ik meer belang bij RTV Altena (radio A-FM) dan bij  de radio-omroep in Aalburg (OKÉ-FM). Maar dat is logisch. Als raadslid in Werkendam hebben het Aalburgse OKÉ FM en ik weinig met elkaar. Maar straks is het Altena. En wat dan? Voor mij zal het aanbod, de programmering, de betrokkenheid van inwoners leidend zijn voor de keuze die ik tzt zal maken. Maar veel mooier zou het zijn als beide omroepen elkaar alsnog weten te vinden. Bij de keuze voor de één of de ander gaan immers niet alleen mooie programma’s maar ook talenten verloren en zien bevlogen radiomakers hun grote hobby vervliegen. Eeuwig zonde. Kom op mensen, stap over de lijn, doe water bij de wijn en vindt elkaar!

Burgercollege

Het is gewoon een grote schande hoe weinig ik geblogd heb de afgelopen weken. Feit wil wel dat er op het gebied van de gemeentepolitiek ook weinig te melden was. De schaarse dingetjes had ik echter wel mee moeten nemen. Nu de negen weken durende grote verbouwing van ons huis en een vakantie achter de rug zijn, zal ik de draad weer consequenter op gaan pakken. Om te beginnen met het volgende:
Op de vroege zaterdagochtend was ik samen met de drie fracties van Progressief Altena in gesprek met burgerinitiatief-Altena. Dat wil zeggen met hun vier vertegenwoordigers die zich al anderhalf jaar onvermoeibaar, en min of meer tegen de stroom in, hard maken voor meervoudige democratie. Hun eerste idee om de gemeenteraad van Altena uit te breiden met 31 leden, heeft plaats gemaakt voor het vormgeven van een burgercollege met vertegenwoordigers uit de kernen en maatschappelijke sectoren. In gesprekken met alle fracties geven zij daar meer handen en voeten aan. Hoewel ik nog steeds twijfel of het realiseerbaar is, wil ik het wel degelijk een kans geven. Hoe mooi zou het zijn als iedere kern straks een soort “dorpshoofd” (mijn woord) heeft die wensen, belangen, knelpunten, enz van de inwoners weet te verzamelen en met een advies, vertaald weet neer te leggen bij de gemeenteraad. Het vergroot betrokkenheid bij besluitvorming en beleid en kan maken dat er meer mét elkaar dan vóór elkaar bepaald wordt hoe het moet.