dinsdag 27 februari 2018

Burgercollege?

Op 19 januari sprak ik in een blog mijn twijfels uit over het idee van Burgerinitiatief Altena. Inmiddels heeft deze samenwerking van vier visiegroepen hun idee aangepast. Het is niet meer de bedoeling om 30 leden toe te voegen aan de raad van gemeente Altena, maar om een burgercollege te realiseren dat “initiërend, adviserend en consulterend” zal zijn. Het Burgerinitiatief Altena gaat op zoek naar vertegenwoordigers in alle kernen van Altena waarop op 21 november 2018 – gelijk met de gemeenteraadsverkiezingen – alle stemgerechtigde inwoners eveneens hun stem kunnen uitbrengen.
Hoewel dit aangepaste idee in mijn ogen realistischer en werkbaarder is dan het oorspronkelijke plan, blijf ik twijfels houden bij de haalbaarheid en de wenselijkheid. Het lijkt mij voor onze inwoners erg verwarrend om via twee parallelle lijnen te moeten stemmen. Wie hoort nu waarbij? Wie staat waarvoor? En wie is straks eigenlijk kaderstellend en beslissend en wie is alleen initiërend en adviserend? Mijn twijfels over de haalbaarheid komen voort uit de moeite die alle politieke partijen (oké op de SGP na dan) doorgaans hebben bij het vinden van voldoende geschikte kandidaten voor de gemeenteraad. Nu komt er – naast de politieke partijen – nog een orgaan dat op zoek is naar betrokken mensen die mee willen denken en praten over waar het in Altena naar toe moet. Andere kant wil natuurlijk dat er doorgaans weinig vertrouwen is in de politiek, dus wellicht is de animo voor een burgercollege wel veel en veel groter dan voor de gemeenteraad…..

Geen opmerkingen:

Een reactie posten