woensdag 7 februari 2018

Idee jeugdhonk ijsbaan oké, maar plan rammelt

Hieronder de verkorte versie van mijn bijdrage in de commissie Inwoners aan de discussie over de realisatie van een nieuw jeugdhonk op de ijsbaan in Sleeuwijk:
“Progressief Altena heeft zich altijd een warm voorstander getoond van een jeugdhonk. Herhaaldelijk brachten wij dit onder de aandacht voor zowel de kern Werkendam als Sleeuwijk. We zijn dan ook blij dat de Werkendamse jeugd nu een plek heeft in de Flambouw en dat er vanavond voor de Sleeuwijkse jeugd een plan voorligt. De locatie ijsbaan lijkt ons een uitstekende locatie en de beoogde doelgroep van 12/13 tot 18 jaar is tevens de doelgroep die ook wij zouden willen onderbrengen. We staan dus achter het achterliggende idee.
En toch wil Progressief Altena nog niet overgaan tot een “ja” tegen het gevraagde krediet. Het voorstel dat het college voorlegt rammelt namelijk van alle kanten. Progressief Altena verwacht van het college eerst een heldere reactie op de volgende vragen:
Het toekomstige jeugdhonk nabij de ijsbaan in Sleeuwijk heeft als beoogde doelgroep jongeren onder de 18 jaar. De groep die nu in de Morgenster zit en de groep die voorheen in de babydump zat is echter allemaal 17 jaar en ouder. Met de groep vanaf 12 jaar is nog geen contact. Helder is dus ook niet of er bij deze groep wel behoefte bestaat aan een jeugdhonk. Waarom vindt het college het dan toch gerechtvaardigd om te gaan bouwen en hoe denkt u binnen afzienbare termijn toch de beoogde doelgroep voor het nieuwe jeugdhonk wel te bereiken?
Het jeugdhonk aan de ijsbaan gaat 150.000 euro kosten. Een soortgelijke optie op de ijsbaan in Werkendam kostte echter maar 106.000 euro. Daarbij komt dat de aanleg van nutsvoorzieningen in Sleeuwijk 15.000 euro kosten, terwijl het in Werkendam 60.000 euro zou gaan bedragen. Je zou dus denken dat de realisatie van een jeugdhonk op de ijsbaan in Sleeuwijk veel goedkoper kan.
Het gesloopte Honk nabij winkelcentrum De Es kreeg een exploitatiebijdrage van 1.000 euro. Het Honk op de ijsbaan wilt u een exploitatiebijdrage geven van 2.500 euro. Vanwaar de verhoging van deze bijdrage en waar wordt deze eigenlijk voor gebruikt?
Voorgesteld wordt om meer dan de helft van de kapitaallasten te dekken uit de stelpost Sociaal Domein. Progressief Altena vindt dit pertinent onjuist. Een jeugdhonk en jongerenactiviteiten maken geen deel uit van programma 8 of 9, maar van programma 7. Progressief Altena vindt dat de wethouder met een andere dekking moet komen.
Dan nog even een keer terug naar het begin van mijn verhaal. Progressief Altena is zeker voorstander van de realisatie van een jeugdhonk op de ijsbaan in Sleeuwijk. De wethouder moet daarvoor echter wel met een deugdelijk voorstel komen. In dat voorstel zou ook moeten staan wat de precieze plannen zijn met het jeugdhonk. Ofwel hoe zit het met de doelgroep, met drank en drugs, met geluid, met openingstijden, enz. Progressief Altena verwacht dat helderheid hierover geruststellend kan werken naar de bewoners in de omgeving van het toekomstige jeugdhonk.”

Over de wenselijkheid van de bouw van een jeugdhonk, de beoogde locatie en de te ruim begrote bouwkosten was de voltallige commissie Inwoners het eens. Daarnaast  vond een meerderheid dat op voorhand duidelijk moet zijn wat de plannen zijn met het jeugdhonk en op één fractie na vond iedereen dat bekostiging uit de stelpost sociaal domein niet aan de orde was. De wethouder wenste echter niet met een andere dekking te komen, zou z’n best doen binnen het krediet te blijven en zette met een paar zinnen de plannen uiteen.
Het is opmerkelijk dat het stuk toch als raadsrijp naar de raadsvergadering is gegaan. Op meerdere punten wilde de commissie duidelijk iets anders, maar toen het puntje bij het paaltje kwam zei niemand “stop, niet op deze manier”. Ook ik niet. En achteraf bekeken baal ik daar eigenlijk best van. Op zoek dus naar een manier om hier uit te komen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten