maandag 5 februari 2018

Worden afspraken nagekomen?

Gaandeweg een raadsperiode worden er moties/amendementen aangenomen en door het College van B&W toezeggingen gedaan. Doorgaans worden resultaten hiervan teruggekoppeld en is daarmee de kwestie afgerond. Toch gaat dit niet altijd goed. De afgelopen dagen ontdekte ik verschillende zaken die Progressief Altena in Werkendam aan had gekaart, maar die nog niet afgewikkeld waren. Namens Progressief Altena heb ik daarover nu schriftelijke vragen gesteld aan het College van B&W.
Ik wil weten wat er gedaan is met de beloofde inspectie van leegstand en onderhoud van gemeentemonumenten en cultuurhistorisch waardevolle objecten en hoe ver het staat met een dekkend en vindbaar AED-netwerk. Tevens check ik of alle belanghebbenden in 2017 tijdig geïnformeerd zijn over het Kindpakket en over de aanpassing van het kwijtscheldingsbeleid. Tot slot informeer ik – namens Progressief Altena - naar het toegezegde overleg met het bestuur van Xinix over mogelijke financiële steun. Voor alle hiervoor genoemde zaken geldt dat het College hiermee, op initiatief van  Progressief Altena, aan de slag zou gaan maar dat onduidelijk is of dit ook daadwerkelijk gebeurd is.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten