woensdag 21 februari 2018

Sleeuwijk krijgt Jeugdaccommodatie!

Gisteravond besloot de raad tot het realiseren van een jeugdhonk op de locatie van de ijsbaan in Sleeuwijk. Hoewel het idee vanaf het allereerste begin enthousiast ontvangen werd, bleef wethouder John Bakker behoorlijk in gebreke voor wat betreft de randvoorwaarden, de aanpak en de financiering. Door alle fracties werd hij daar in de commissievergadering al op gewezen. Dit leidde tot een verlaging van het benodigde krediet van 150 naar 120 duizend euro, maar verschillende andere kwesties werden door de wethouder domweg genegeerd in het aangepaste voorstel. Dat zijn voorstel geamendeerd werd, was dan ook te verwachten. Wethouder Bakker is echter duidelijk een slecht “verliezer”. Uit de verste hoeken had hij informatie vandaan gehaald om toch te proberen op drammerige wijze zijn gelijk te halen. Hij kreeg geen enkele ruimte. De raad was vastbesloten dat een jeugdhonk niet betaald kan worden uit de gelden voor het Sociaal Domein en dat de exploitatiebijdrage zonder goede uitleg niet zomaar met 150% verhoogd kan worden tov het bedrag dat het jeugdhonk nabij de oude Es eerst kreeg.
Ik ben trots op dit resultaat. Het amendement dat ingediend werd, was van mijn hand. Maar als niet alle andere partijen het mede ondertekend hadden, was dit resultaat niet bereikt. Natuurlijk ga je geen “stenen stapelen” voor een jeugdhonk met geld uit het sociaal domein! Maar blijer ben ik nog met het besluit dat Sleeuwijk weer een jeugdhonk krijgt!
Uiteraard valt hier veel en veel meer over te vertellen, maar dan is het voor de lezer mogelijk niet goed meer te volgen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten