woensdag 29 maart 2017

Besluitvorming atletiekbaan vervroegd!

Voor de zoveelste keer bogen we ons gisteravond over de mogelijke aanleg van een atletiekbaan en een hockeyaccommodatie. Ik “vrees” dat dat ook nog niet de laatste keer zal zijn. Er lag een rapport van Copier met voldoende aanknopingspunten en er werd een voorstel gedaan een businesscase uit te werken voor zowel de atletiek als de hockey. Vooral voor wat betreft de realisatie van een atletiekvoorziening nabij het Altena College heb ik hoge verwachtingen. Progressief Altena in Werkendam, Woudrichem en Aalburg ziet deze het liefste zo snel mogelijk aangelegd. Wachten met besluitvorming hierover tot na de fusie, zoals de colleges in de drie gemeenten voorstelden, vinden wij volstrekt ongewenst. Dat voorstel wilden wij dus amenderen.

Ruim anderhalve week geleden begon ik met de poging in drie gemeenten een meerderheid van de raadsleden achter een dergelijk amendement te krijgen. Om het proces niet te frustreren was het immers van belang dat overal exact hetzelfde besluit genomen werd. Tot drie uur voor de vergadering gisteravond circuleerde er behalve een amendement van Progressief Altena, ook een amendement waarvan Lokaalbelang de initiatiefnemer was. Ondanks honderden mailtjes en app’jes was toen nog steeds niet duidelijk voor welk amendement in de drie gemeenten de meeste handen op elkaar gingen. Wat de voorstellen beoogden was nagenoeg gelijk. Het maakte mij dan ook nauwelijks iets uit welk amendement het zou halen. Als, ALS op één van beide amendementen in de drie raden maar een meerderheid ontstond. Op de valreep bleek dat – gelukkig! – toch nog te lukken. Namens Progressief Altena zette ik mijn handtekening onder de tekst van Lokaalbelang. Geen enkel probleem. Missie geslaagd. Een besluit over de aanleg van een atletiekbaan hoeft niet te wachten tot na 1/1/2019. Maar dat proces. DAT PROCES!!!! Zwaar irritant en energievretend!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten