donderdag 16 maart 2017

Integraal HuisvestingsPlan

Eens in de vier jaar passeert er in de Raad een IHP, ofwel een Integraal HuisvestingsPlan. Daarin wordt vooruitgeblikt naar nieuwbouw, renovatie en beheer van scholen, dorpshuizen en binnensportaccommodaties. Lijvige stukken met heel veel te maken beleidskeuzes. Ik heb me verbaasd over de weinig kritische blik van SGP, CU en CDA hierop. Zelf had ik sinds mijn aantreden in de raad nog niet eerder een stuk gezien dat zoveel vragen opriep en me zo deed twijfelen over de keuzes die gemaakt werden. Want waarom voor renovatie en uitbreiding van De Schans kiezen voor een kostenbesparende oplossing? Waarom mag de renovatie van De Regenboog ineens wel méér kosten dan de helft van de kosten voor nieuwbouw en waarom schrijven we deze ineens af in 30 jaar terwijl het beleid is dat in 20 jaar te doen? Is het daadwerkelijk haalbaar om het beheer van de dorpshuisgedeelten in de MFA’s/brede scholen door vrijwilligers te laten doen en rekenen we ons hierin niet rijk? Hoe zal het gaan met de Regenboog nu er bovenop een negatief inspectierapport ook een renovatie staat te gebeuren en de aansturing van Tavenu en de sporthal ook daar komt te liggen? Op enkele kwesties wisten wethouder en ambtenaar mij in de vergadering te overtuigen van de juistheid van de gemaakte keuzes. Die uitleg had wat mij betreft in het IHP moeten staan. Dat maakte het lastig te zeggen dat het stuk goed genoeg was voor besluitvorming in de raad. Tegenhouden was echter niet gelukt omdat ik de enige bleek die twijfels had. Wordt vervolgd in de raad van 28 maart dus.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten