donderdag 10 mei 2018

Jeu de boules

Jeu de Boules Altena is bij uitstek een sportvereniging voor senioren. De club telt 74 leden met een gemiddelde leeftijd van 69 jaar. Maar liefst 8 leden zijn ouder dan 80. De vereniging houdt niet alleen senioren in beweging, maar voorziet tevens in een belangrijke sociale behoefte. Recent verzocht de vereniging om een bijdrage voor het aanbrengen van een overkapping over de banen zodat ook bij minder weer doorgespeeld zou kunnen worden. Het verzoek werd gemeentelijk gedaan, de fractievoorzitters kregen een afschrift. Ik heb het plan voorgelegd aan de steunfractie van Progressief Altena. De reacties waren overwegend positief maar er bleven vragen over de hoogte van de financiële bijdrage van de club zelf en over mogelijkheden om de kosten te verlagen door zelfwerkzaamheid en sponsoring. Daarnaast zou het prettig zijn te weten hoeveel vaker er jeu de boules gespeeld kan worden als er daadwerkelijk een overkapping gerealiseerd is. Genoemde vragen heb ik zojuist voorgelegd aan de vereniging. Na hun beantwoording bekijken we hoe we er verder mee kunnen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten