dinsdag 15 mei 2018

Invulling ambtelijke organisatie Altena

Er lag een raadsinformatiebrief mbt de invulling van de ambtelijke organisatie van de gemeente Altena. Uit die brief blijkt dat de interne sollicitaties op leidinggevende functies inmiddels zijn afgerond. Het ging hier om 25 functies. Zestien functies zijn intern ingevuld. Negen functies zijn nog vacant. Daarvoor worden nu extern mensen gezocht.
Namens Progressief Altena bracht me dat op de vraag wat het extern invullen van de leidinggevende functies (en wellicht straks ook andere functies)  voor de totale personeelsomvang van Altena gaat betekenen. Hoeveel meer mensen worden hierdoor boventallig? En wat gaat dit extra kosten?
De huidige drie gemeenten moeten samen aardig wat mensen in leidinggevende posities hebben gehad die naar de nieuwe functies in Altena gesolliciteerd hebben. Dat moeten er veel meer geweest zijn dan de benodigde 25. Leidinggevenden die altijd goed gefunctioneerd hebben, anders zaten ze er niet meer. Toch? Ik vind het dan ook ronduit pijnlijk dat het met dit grote aanbod blijkbaar niet gelukt is nagenoeg alle leidinggevende functies in Altena in te vullen. Feitelijk is het geen zaak voor de raad, maar ik kan me voorstellen dat de gang van zaken intern zorgt voor veel frustratie. En dat zal het proces op weg naar één Altena geen goed doen. Hoe wordt hiermee om gegaan?
Gisteravond legde ik eea voor in de FusieRaad. De nieuwe gemeentesecretaris probeerde me enigszins gerust te stellen (niet op alle leidinggevende functies was gesolliciteerd en niet iedere leidinggevende wil in Altena ook weer zo’n positie bekleden) maar uit haar wijze van presenteren heb ik de conclusie getrokken dat ik een gevoelig punt te pakken had. Iets om goed in de gaten te blijven houden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten