dinsdag 16 mei 2017

Toegang tot Sociaal Domein na de fusie?

Na eerder een werksessie over de omgevingswet als voorbereiding op de fusie in Altena, was er gisteravond een werksessie over het Sociaal Domein. Centraal stond de vraag hoe de toegang tot de WMO, de jeugdzorg en de participatiewet er uit zou moeten zien. Met slechts een beperkt aantal raadsleden uit de drie gemeenten gingen we aan de slag met een tweetal stellingen, namelijk:
Als je kerngericht werkt, heb je geen centraal loket nodig.
De gemeente moet zijn verantwoordelijkheid nemen en mag de toegang tot de zorg nooit volledig uitbesteden.
Met de eerste stelling was ik het eens. Althans voor zover het een fysiek loket betreft. Een telefonisch en een digitaal loket kan (en moet) naar mijn idee wel centraal geregeld zijn. Net als de backoffice overigens. Ik stel mij een vaste professionele generalist (of 2 of 3) voor per kern(gebied) van een zekere omvang. Hij/zij is daar één of meerdere keren per week - in een school of dorpshuis -  fysiek benaderbaar door de inwoners en kan via het centrale telefonische en digitale loket “altijd” ook op andere momenten benaderd worden. Voor vertrouwelijke gesprekken is er een gespreksruimte aanwezig, of – beter nog – die gesprekken vinden thuis bij de “hulp”vrager plaats. Relatief eenvoudige zaken kan deze generalist zelf afhandelen, voor meer ingewikkelde vragen kan hij/zij ter plaatse een afspraak inboeken met een collega. Wie niet in het eigen dorp het fysieke loket kan of wil bezoeken, kan altijd een dorp verderop terecht.
Met de tweede stelling was ik het aanvankelijk oneens, totdat collega-raadslid MvD mij de keerzijde liet zien. Immers, je kunt nooit één organisatie vinden die op zowel de jeugdzorg, als de participatiewet, als de WMO  alle kennis en kunde in huis heeft om de toegang goed te regelen. De toegang zou dan bij drie organisaties komen te liggen en daarmee wordt het totale en integrale beeld gemist. Door de toegang in handen van de gemeente te houden kunnen alle lijntjes aan elkaar gekoppeld worden en kan ook beter gewerkt worden aan “één gezin, één plan, één regisseur”.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten