zaterdag 26 november 2016

Vraagtekens bij huur café voor jongerenwerk

Natuurlijk ben ik blij dat er een tijdelijke plek gevonden is voor de jongeren in de kern Werkendam. Laat ik dat vooropstellen. Maar dat het een plaats is in een café die de gemeente 300 euro per avond lijkt te kosten, vind ik aanzienlijk minder. Met Progressief Altena vraag ik mij af of dit de bedoeling is van en voor jongerenwerk.
Sinds de sluiting van de Kwinter verblijven Werkendamse jongeren één avond per week in café De Vrouwenhemel. Daar komt nu, volgens de collegebesluitenlijst van 8 november, een tweede avond bij. Progressief Altena stelt het college van B&W de vraag of bij jongeren en jongerenwerk gepeild is of hier behoefte aan bestaat en of dit café voldoende aantrekkelijk (gemaakt) is voor jeugd. Daarnaast wil Progressief Altena weten hoe de kosten voor gebruik van het café zich verhouden tot het aantal jongeren dat er verblijft en of de verwachting is dat een tweede openstelling ook een positief effect zal hebben op de hangproblematiek in Werkendam.
De Vrouwenhemel als ontmoetingsplaats voor jongeren is voor mij en mijn partij nog altijd niet meer is dan een tijdelijke oplossing. Progressief Altena blijft gaan voor een echt onderkomen voor jongeren, als dan niet in gezamenlijk gebruik met derden. Daartoe stellen we de vraag hoe ver het nu staat met de ontwikkelingen van een mogelijke jeugdsoos nabij de ijsbaan en of de uitgaven die nu gedaan worden voor gebruik van het café effect hebben op het budget dat hiervoor beschikbaar is.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten