woensdag 2 november 2016

Uitbreiding inzet op het sociaal domein

Gemeenten hebben er de afgelopen twee jaar behoorlijk wat taken bijgekregen in het aan het werk helpen van mensen in een uitkering en de zorg voor mensen met beperkingen. In Werkendam werden deze extra taken op het zogeheten sociaal domein uitgevoerd met nagenoeg hetzelfde aantal ambtenaren als 1, 2 jaar geleden. M.b.t. Loket Altena merkte ik steeds vaker op dat zaken te lang op zich lieten wachten, dat bepaalde delen van het werk onvoldoende aan bod kwamen en dat ambtenaren zwaar onder tijdsdruk stonden. Herhaaldelijk vroeg ik namens Progressief Altena of het niet eens tijd werd naar de bezetting te kijken.
Een half jaar later dan beloofd lag er in oktober eindelijk een rapport van een extern bureau dat uitwees dat er 6,5 formatieplaats toegevoegd zou moeten worden op het sociaal domein en Loket Altena. Dat is een uitbreiding van maar liefst 32% en dat maakt gelijk schrijnend duidelijk hoeveel er de afgelopen 1, 2 jaar is blijven liggen. Progressief Altena ging (net als de andere partijen in de raad) akkoord met deze formatie-uitbreiding. Het werd hoog tijd dat er extra ingezet werd op de participatiewet. Ook mensen met een beperking en mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben, net als ieder ander, behoefte aan een zinvolle dagbesteding en moeten ondersteund worden bij hun zoektocht daarin. Wat Progressief Altena betreft wordt er snel werk gemaakt van nieuw beschut werk, van bemiddeling naar (vrijwilligers)werk voor iedereen en van het echt mee laten doen van vluchtelingen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten