dinsdag 1 november 2016

Begroting 2017

Na jaren van bezuinigen ligt er een begroting die in 2019 zelfs een overschot laat zien. Onverwacht, want pas in september werd duidelijk dat er meer geld van het Rijk zou komen. Progressief Altena vindt dat de overschotten ruimte geven om soepeler om te gaan met de eerder afgesproken bezuiniging op de zwembaden. En er is meer:
·         De jeugd in m.n. Werkendam en Sleeuwijk moet permanent onder dak. Daar moet geld voor komen. Wellicht kan gymzaal De Vlietstraat een alternatief jeugdhonk worden?
·         Verpaupering baart zorgen. Dat geldt specifiek voor panden met een cultuurhistorische waarde. Juist nu de subsidiepot voor gemeentelijke monumenten verkleinen, vindt Progressief Altena onverstandig.
·         Inwoners moeten weer een beroep kunnen doen op het duurzaamheidsfonds. Op gebied van duurzaamheid is namelijk nog een slag te maken.
·         Doordat de financiële ondersteuning vanuit de provincies stopt, verkeren de veerverbindingen vanuit Werkendam en Sleeuwijk in zwaar weer. Wat Progressief Altena betreft wordt alles uit de kast gehaald om de ponten in de vaart te houden.
·         De steunpunten nabij ouderencomplexen dragen o.a. bij aan het terugdringen van eenzaamheid en het zelfstandig wonen van senioren. Progressief Altena vindt dat subsidiëring daarvan niet zomaar kan stoppen.

Maar er zijn ook zaken waar Progressief Altena blij mee is:
·         De eigen bijdrage voor mensen in de WMO gaat flink omlaag en er wordt extra menskracht ingezet om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan (vrijwilligers)werk te helpen. De jarenlange roep van Progressief Altena werpt eindelijk vruchten af.
·         Met groot enthousiasme hebben inwoners een visie voor de toekomstige fusiegemeente opgesteld. Die passie en betrokkenheid moeten behouden blijven voor het gebied! De visie gaat Progressief Altena natuurlijk omarmen; dát is immers waar onze inwoners naar toe willen. Dat er geld en inzet moet komen op een aantal icoonprojecten is voor ons vanzelfsprekend.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten