donderdag 22 september 2016

Werken zonder loon

Het FNV heeft samen met een vijftal gemeenten een zogeheten verdringingsprotocol opgesteld. Het protocol moet voorkomen dat verdringing van betaalde arbeid plaatsvindt door werken zonder salaris. Het Werkendamse college heeft om twee redenen gemeend dit protocol niet te moeten ondertekenen. De eerste is omdat het minder ruimte biedt voor het leveren van maatwerk. Concreet betekent dit dat in Werkendam langer gewerkt kan worden zonder loon en dat er minder/geen aandacht is voor ontslagen. Geen goede zaak! Een tweede reden om niet te tekenen is dat ons beleid op het gebied van arbeidsre-integratie identiek is aan dat in de West-Brabantse gemeenten. Namens Progressief Altena heb ik aangedrongen op alsnog aansluiten bij het verdringingsprotocol van de FNV. Daartoe heb ik opgeroepen in gesprek te gaan met de samenwerkende gemeenten in  West-Brabant. Ofwel, als het als Werkendam alleen lastig is te ondertekenen, teken dan als alle West-Brabantse gemeenten samen. De verantwoordelijk wethouder heeft aangegeven dit bij de andere West-Brabantse gemeenten aan te kaarten.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten