woensdag 14 september 2016

Intrekken subsidie steunpunten misplaatst

In november 2015 werd door een meerderheid van de raad besloten te gaan bezuinigen op het subsidieprogramma. Dit had niet de instemming van Progressief Altena. Nu het subsidieprogramma 2017 verschenen is wordt duidelijk dat het college van B&W deze bezuiniging wil halen uit het in twee stappen volledig afbouwen van de subsidie voor de exploitatie van de steunpunten (wooncomplexen voor ouderen). In het subsidieprogramma leest Progressief Altena dat het gaat om een totaalbedrag van 50.000 euro dat als lumpsum bijdrage beschikbaar wordt gesteld aan Trema. Van dit geld worden in zeven (inmiddels acht)  steunpunten verschillende activiteiten georganiseerd voor de bewoners van de steunpunten en omwonenden.
In een vergrijzende samenleving waar senioren steeds langer zelfstandig moeten wonen, waar het beroep op netwerken steeds groter wordt en het probleem van eenzaamheid steeds voelbaarder, vindt Progressief Altena het schrappen van subsidie op de steunpunten volstrekt misplaatst. Progressief Altena wil weten waarom het college van B&W juist nu  een dergelijke keuze maakt, welke activiteiten dreigen te verdwijnen en waarom het college blijkbaar geen waarde hecht aan deze activiteiten. Daarnaast vindt Progressief Altena dat het college opnieuw zeer onzorgvuldig omgaat met een groep vrijwilligers die nauw betrokken is bij senioren
De vragen die we stelden kun je vinden op:  /http://www.progressiefaltena.nl/2016/09/intrekken-subsidie-steunpunten-misplaatst/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten