donderdag 22 september 2016

Beoogde bezuiniging zwembaden onhaalbaar

In de raadscommissie Inwoners van 20/09 werd gesproken over de toekomst van de zwembaden. Hieronder, namens Progressief Altena, mijn bijdrage in de discussie:

Na een zorgvuldig doorlopen proces ligt er een uitgebreide rapportage over onze beide zwembaden met daarin een aantal mogelijke scenario’s voor de toekomst. Progressief Altena gaat dat rapport niet herkauwen, maar glashelder is dat onze beide baden zeer goed voorzien in een behoefte en dat de verwachting is dat die behoefte in de toekomst niet anders zal zijn. Daarnaast blijkt de onderhoudsstaat van beide baden goed te zijn. De keuze die het college maakt om beide baden open te houden kan Progressief Altena dan ook van harte onderschrijven.
Echter….. Het maken van een toekomstvisie op de zwembaden ging gepaard met een stevige bezuinigingsopdracht. Een koppeling waar Progressief Altena niet achter stond en die geleid heeft tot flinke onrust onder de inwoners van Werkendam en Sleeuwijk. De bezuiniging van ruim 40% ging de boventoon voeren en inwoners concludeerden – terecht! -  dat een bezuiniging van deze omvang alleen maar kon leiden tot het verlies van minimaal één zwembad.
Gelukkig stelt het college voor toch beide baden open te houden en wordt de zoektocht gestart naar het deel bezuiniging (73.000 euro) dat hiermee niet gerealiseerd kan worden. Tot hiertoe prachtig. Echter, er resteert nog altijd een bezuiniging van 177.000 euro ofwel van bijna 29%. Dat is nog altijd enorm, zeker in het licht van de verbeteringsslagen die beide zwembadbesturen de afgelopen jaren al gemaakt hebben.
Progressief Altena gaat hier niet proberen die enorme bezuiniging naar beneden toe bij te stellen. Ieder lager bedrag zou natte vingerwerk zijn. Dat betekent niet dat wij ons geen zorgen maken. Dat betekent niet dat Progressief Altena niet heel ernstig twijfelt over de haalbaarheid van de beoogde bezuiniging. Kwaliteit en prijs moeten immers in verhouding blijven, een minimum temperatuur blijft noodzakelijk voor zwemwedstrijden maar is ook wenselijk voor onze senioren en de kleintjes die op de vroege morgen hun lessen hebben. En misschien wel de grootste hobbel: de stevige inzet die verwacht wordt van vrijwilligers. Vrijwilligers die tegenwoordig voor alles en iedereen voor de oplossing moeten zorgen.
Progressief Altena twijfelt over de haalbaarheid van de bezuiniging. Dat doen ook de zwembadbesturen, de zwemverenigingen en zelfs het college. Kortom we gaan een bezuiniging inboeken die velen zwaar onder druk zet. We gaan een bezuiniging inboeken die iedereen op voorhand in twijfel trekt. Ben benieuwd wat de provincie hiervan vindt….
Progressief Altena hoopt echter dat zwemmers, zwembadbesturen, zwemverenigingen, inwoners, bedrijven er met elkaar de schouders onder gaan zetten. Dat er samen gekeken wordt hoever men kan komen in 2019 en de jaren daaraan vooraf . Progressief Altena zal betrokkenen nadrukkelijk niet verantwoordelijk houden als de beoogde bezuiniging niet gehaald wordt. Het is aan de raad, het college om de financiële gaten weer te dichten.  Wij hebben het volste vertrouwen in de kennis, kunde en goede wil van de zwembadbesturen op dit gebied. Het is daarom wat Progressief Altena betreft aan de besturen om wel of niet gebruik te maken van de ondersteuning die Drijver en Partners kan bieden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten