maandag 12 september 2016

Laaggeletterdheid

Laaggeletterdheid is in 2011 door de toenmalige PvdA op de agenda gezet en vervolgens door een notitie van PvdA, CU en SGP op de agenda gehouden. Door onvoldoende steun vanuit CDA en Lb is het uiteindelijk sinds september 2012 buiten beeld geraakt. Dankzij de cliƫntenraad sociale zekerheid werd het onderwerp in de zomer van 2015 ineens weer voor het voetlicht gehaald. Cijfers vertelden toen dat 15% van de inwoners van Werkendam laaggeletterd is en dat daarvoor enerzijds scholing nodig is en dat er anderzijds aandacht moet zijn voor begrijpelijke taal (ook vanuit het gemeentehuis). Uit de betreffende raadsinformatiebrief bleek dat onze gemeente de lessen aan laaggeletterden ging verschuiven van het ROC naar de bibliotheken.
N.a.v. dit alles zette Progressief Altena laaggeletterdheid opnieuw op de agenda in de commissie Inwoners van 22 september 2015. En net als voorheen liet het CDA het onderwerp lopen. Tot nu. Bijna een jaar (of 5 jaar, gerekend vanaf het begin) na dato. Het CDA heeft vragen gesteld over laaggeletterdheid in Werkendam. Dat is mooi! Ik hoop van harte dat dit extra aandacht en inzet genereert voor een groep de moeite heeft om in de talige samenleving mee te komen. Nu eindelijk ook het CDA dit thema omarmt ontstaat er een meerderheid om daadwerkelijk iets tot stand te brengen. Progressief Altena gaat ervoor!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten