woensdag 3 februari 2016

Participatiewet

In de raadscommissie Inwoners is gisteravond gesproken over het Uitvoeringsplan Participatiewet 2016. Een schriftelijke vragenronde vooraf maakte dat ik mijn verhaal kon toespitsen op politieke punten:
Ik heb, namens Progressief Altena, nog maar eens duidelijk gemaakt dat wij blij zijn dat Werkendam WEL nog de mogelijkheid biedt van “beschut werken” voor mensen met een beperking. Dit i.t.t. vele andere gemeenten in Nederland.
Ik heb mijn verbazing uitgesproken over het feit dat er niet meer geld naar vluchtelingenwerk gaat nu de instroom statushouders zoveel toegenomen is en er ook van vluchtelingenwerk verwacht wordt dat ze een rol gaan spelen in het verkrijgen van vrijwilligerswerk voor vluchtelingen.
Tot slot heb ik vragen gesteld over de informatiebeveiliging. Werkendam had tot voorkort geen van de zeven normen van het toetsingskader op orde. In korte tijd zijn grote slagen gemaakt en haperen er nog “slechts” twee. Deze denkt men voor de zomer van 2016 eveneens op orde te hebben.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten