woensdag 10 februari 2016

De 3 D's

Sinds pakweg twee jaar bestaat er in Werkendam een raadswerkgroep voor de drie decentralisaties. Raadsleden die de WMO, de participatiewet en/of de jeugdwet in hun portefeuille hebben, worden daar vroegtijdig bijgepraat over allerlei ontwikkelingen, en stukken die later in de raad(scommissies) behandeld worden, kunnen daar soms nog bijgesteld worden. Voor een oppositiepartij dus af toe een plek om zaken geregeld te krijgen waar je in de raad(scommissies) het nakijken hebt. Ik bereid me daarom altijd goed voor.
Met het oog op het toekomstige Eén Altena vergaderde de Werkendamse raadswerkgroep 3D’s gisteravond voor het eerst samen met die uit Woudrichem. Aan de orde waren o.a. de voorlopige financiële resultaten over het jaar 2015. De participatiewet had, zoals te verwachten was, te maken met flinke tekorten. Op de jeugdwet was circa 11% van het beschikbare budget over, maar de cijfers zijn nog zeeeeeer onzeker. De grootste “verrassing” zat op het terrein van de WMO. Meer dan een kwart van het budget was in 2015 niet besteed. Uiteraard gevraagd of loket Altena niet te streng oordeelt bij aanvragen en of onze verordening en beleidsregels niet te scherp zijn. Op beide werd ontkennend gereageerd. Men staat zelf ook voor een raadsel. Vooralsnog gooit men het “positieve” resultaat voor een deel op de scherpe inkoopprocedure en de grotere uitstroom die heeft plaatsgevonden naar de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Een uitgebreide analyse moet echter nog op de cijfers losgelaten worden.
Voorlopig neem ik de ontkennende reactie op mijn vragen voor lief. Er heeft immers ook een tevredenheidonderzoek plaatsgevonden onder de mensen die een beroep deden op de WMO. Nagenoeg over de hele linie scoort Werkendam beter dan gemiddeld in Nederland. Bovengemiddelde dienstverlening voor slechts 75% van het beschikbare budget. Wat willen we nog meer? Of zie ik toch wat over het hoofd?...?...?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten