woensdag 27 januari 2016

Eén Altena vormgeven als tegenstander?

Ruim drie maanden geleden ondertekende raadslid John Bakker de petitie tegen de fusie van Werkendam, Aalburg en Woudrichem. Aan het begin van de raadsvergadering van 26 januari stemde hij, met zijn fractie, tegen een herindeling in het Land van Heusden en Altena. Vlak daarna werd John Bakker voorgedragen als nieuwe wethouder van Werkendam. Een gemeente, ónze gemeente die pal daarvoor bij meerderheid het intentiebesluit had genomen om per 1 januari 2019 één gemeente te gaan vormen met Aalburg en Woudrichem. Als wethouder krijgt John Bakker daar een sturende rol in.  Voor er over zijn benoeming gestemd zou gaan worden, heb ik hem, namens Progressief Altena, eerst de volgende vragen gesteld:
1.       Hoe kijkt John Bakker als kandidaat wethouder nu aan tegen zijn handtekening onder de petitie. Met de ondertekening heeft u o.a. gesteld dat met een fusie “de lokale DNA, cultuur en kracht verloochend wordt”.  Zou u op dit moment ook nog tekenen?   *  Zijn antwoord was dat hij ook nu weer zijn handtekening zou zetten.
2.       Wat kunnen wij van wethouder John Bakker verwachten in het fusieproces? Als raadslid is hij verklaard tegenstander, als wethouder wordt hij geacht vol overgave de besluiten van de raad uit te voeren. Iedereen neemt zichzelf en zijn overtuigingen mee. Hoe gaat u dit doen?   *  Omdat Bakker tijdens de discussie over Eén Altena al had gesteld als wethouder raadsbesluiten mbt de fusie uit te zullen voeren, heb ik deze vraag achterwege gelaten.
3.       Vanuit Werkendam zat behalve de burgemeester wethouder Peter van der Ven in de stuurgroep die de fusie voorbereid. John Bakker zal de portefeuille van Van der Ven overnemen. Dat zou dus betekenen dat hij automatisch lid wordt van deze stuurgroep.  Progressief Altena vraagt zich af of dit een goede keuze is. Wij horen graag van zowel John Bakker als van het college en onze collega-raadsleden hoe zij hier tegenaan kijken.  *   Bakker reageerde dat zijn wel of niet deelname aan de stuurgroep een punt van discussie zal zijn in de eerstvolgende collegevergadering.
Na stemming bleek dat John Bakker verkozen werd tot wethouder met 14 stemmen voor, 6 blanko stemmen en 1 stem voor een andere kandidaat.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten