woensdag 12 februari 2014

Vreemde raad

Een vreemde raadsvergadering gisteren. In het eerste half uur maar liefst twee schorsingen, een herstemming omdat in een eerdere vergadering de stemmen staakten, een CDA én een SGP dat ondanks stellige uitspraken eerder ineens heel anders ging stemmen en een weinig voorkomende ‘motie vreemd aan de orde van de dag’. Het is duidelijk dat de verkiezingen naderen. Iedereen gaat zich ineens anders gedragen.
Maar waar ging het over? Het eerste burgerinitiatief werd aangenomen., dat wil zeggen dat burgers en belanghebbenden middels een klankbordgroep nadrukkelijk betrokken gaan worden bij de besluitvorming mbt het Deltaprogramma, de derde haven en de verbreding van de A27. Aanvankelijk leek het erom te spannen of dit door zou gaan, maar de PvdA is erg blij dat het nu met een ruime meerderheid van stemmen aangenomen is. Burgers kunnen niet genoeg inbreng hebben!
Vervolgens was de berging van het vliegtuigwrak uit WOII aan de orde. In tegenstelling tot in de pers heeft de behandeling  hiervan over en weer met veel respect plaatsgevonden. Het voorstel werd aangenomen. PvdA, LokaalBelang en aanvankelijk ook de SGP stemden tegen.
Tot slot hebben CDA en LokaalBelang met verruiming van de mogelijkheden op de reclamemast bij de Kurenpolder de deur open gezet voor meer reclamemasten in de regio. De PvdA was daar niet blij mee.

De vreemde raadsvergadering was tevens mijn laatste vanuit de PvdA. Toch wel een raar gevoel. Eind maart hoop ik vanuit Progressief Altena (=PvdA+D66+GroenLinks) in de gemeenteraad te zitten.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten