vrijdag 7 februari 2014

Meer beleidsruimte op participatiewet en WWB

Mooi nieuws! De staatssecretaris van SZW heeft van de week in een brief aan de Tweede Kamer een aantal wijzigingen aangekondigd in de wetsvoorstellen over de wijziging van de WWB per 1 juli 2014 en over de Participatiewet.
De belangrijkste veranderingen houden in:
·         De beoogde aanscherping van de eisen voor de bijstand per 1 juli 2014 gaat niet door. Dit wordt 1 januari 2015 en valt daarmee samen met de invoering van de Participatiewet.
·         Tegenprestatie wordt geen verplichting, maar gemeenten mogen daar een eigen beleid op gaan voeren.
·         Het verplicht drie maanden stopzetten van de uitkering als de klant z’n verplichtingen niet nakomt wordt verzacht. De gemeente kan dit zelf bepalen.
·         De bewijslast dat de klant z’n verplichtingen niet nakomt komt bij de gemeente te liggen en niet bij de klant.
·         De verhuisplicht wordt verzacht.
·         Alleenstaande ouders met kinderen onder de vijf jaar krijgen toch geen sollicitatieplicht.
·         De 4 weken wachttijd wordt niet dwingend opgelegd. De gemeenten kunnen dat zelf bepalen.
 Het komt er op neer dat gemeenten meer beleidsruimte krijgen. En de lezer zal wel begrijpen wat ik daar – namens Progressief Altena - mee ga doen: zoveel mogelijk ruimte creĆ«ren voor de mensen die dit aangaat!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten