woensdag 6 juni 2012

Klem

Meer dan een jaar lang een beetje aanrommelen en dan ineens overladen worden met forse stukken, waarvan een heel groot deel ook nog niet eens geagendeerd staat in de raadscommissie. Daar word ik niet erg blij van (zwak uitgedrukt). Werden in de vorige coalitieperiode onderwerpen als evaluatie jeugdbeleid, evaluatie Centrum Jeugd en Gezin, plan van aanpak jeugdoverlast, geagendeerd in de commissie, nu wordt het afgedaan met een brief aan de raad. En als je effe niet oplet zie je die nog over de kop ook. Natuurlijk kan ik zo’n brief zelf agenderen, maar ga dat ‘ns even doen…... De commissie Inwoners vindt ineens plaats op maandag, begint daar pas om 20.45 uur en kent dan ook nog een volle agenda. Agenderen zou een extra vergaderavond betekenen. Ik vrees dat ik daar geen “vrienden” mee maak. Ik voel me behoorlijk klem gezet.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten