dinsdag 12 juni 2012

Centrumplan Dussen

Het gebouw van de RK-kerk betrekken bij de planontwikkeling voor het centrum van Dussen. Natuurlijk. Doen! Het is het behoud van een markant punt in het dorp en je moet er toch niet aan denken dat er over twintig jaar naast een nieuw ontwikkeld centrum ineens een groot gebouw staat met dichtgespijkerde ramen.
Maar namens de PvdA ben ik ook kritisch op het plan:
Scholen en dorpshuizen schrijven we in pakweg 40 jaar af. Dan wordt de keuze gemaakt voor nieuwbouw of renovatie. In Dussen gaan we nu een school en een dorpshuisfunctie onderbrengen in een gebouw dat 60 jaar oud is. We moeten wel 100% zeker weten dat dat de komende 40 jaar houdbaar is. Daarnaast vind ik dat goed onderzocht moet worden of het kerkgebouw wel voldoende gebruiksvriendelijk en toegankelijk gemaakt kan worden voor zowel de schoolfunctie als voor de dorpshuisfuncties. De begane grond bevindt zich immers 2 meter boven het maaiveld. Met het oog op deze twee zaken had de PvdA toch ook graag een plan uitgewerkt en doorgerekend gezien waarbij de dorpshuisfunctie en de klaslokalen gerealiseerd worden in nieuwbouw op de locatie van het huidige kerkgebouw. De wethouder was evenwel helder: nieuwbouw op de locatie van de kerk is geen optie.
Kritisch ben ik ook over de communicatie tussen de gemeente en het dorpshuisbestuur. Het dorpshuisbestuur moet in de centrumplanontwikkeling zeker net zo serieus genomen worden als het parochiebestuur. Op dezelfde wijze als het kerkbestuur heeft het dorpshuisbestuur namelijk grond en een pand in te brengen en willen zij daar iets voor terug. Dat alle gebruikers van ’t Middelpunt – dus ook de kleindierenvereniging - straks in de nieuwe multifunctionele accommodatie weer een gelijkwaardig plekje krijgt, spreekt daarin voor zich. Overigens denk ik dat we ook scherp moeten zijn op eventuele grenzen die het bisdom wellicht gaat stellen aan activiteiten in een voormalig kerkgebouw pal naast een begraafplaats.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten