maandag 3 oktober 2016

Vragen bij uitbreiding buurtsportcoaches (Bart)

Sinds enige jaren maakt de gemeente Werkendam gebruik van de rijksregeling mbt combinatiefuncties. Dit houdt in dat er buurtportcoaches (Bart) aangesteld kunnen worden die voor 40% door het rijk betaald worden en voor 60% door de gemeente en derden. Ingetekend werd voor de realisatie van 4,2 fte. Miv 2015 besloot de raad echter 85.217 euro te bezuinigen door “slechts” 2,8 van de toegekende 4,2 fte daadwerkelijk in te vullen.
Tijdens het zomerreces was er ineens een schrijven dat B&W m.i.v. 2017 toch weer wilde gaan voor de volledige invulling van de 4,2 fte. De extra uren zouden dan ingezet worden als vakleerkrachten lichamelijke opvoeding op basisscholen en de scholen zouden daarvoor de kosten voor hun rekening nemen. Niks mis met dit doel wat mij betreft.
Echter, het hele verhaal rammelt. De scholen blijken namelijk helemaal niet alle meerkosten voor hun rekening te nemen, dus wat blijft er feitelijk over van de bezuiniging waartoe de raad indertijd besloot? En hoe kan het dat ineens 28.000 euro teveel aan inkomsten is geraamd op de meerjarenbegroting? En waarom heeft het college de raad dusdanig laat geïnformeerd dat een debat over dit onderwerp niet meer mogelijk was? Namens Progressief Altena heb ik hierover zojuist schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten