woensdag 5 oktober 2016

Meer dan we vroegen

Gisteravond zou besloten worden over de toekomst van de zwembaden. Dat beide baden open blijven was geen vraag meer. Met vele anderen was Progressief Altena er echter van overtuigd dat een bezuiniging van 177.000 euro op de zwembaden in 2019 niet haalbaar zou zijn. We dienden een amendement in waarmee we het college opdroegen in overleg te gaan met de zwembadbesturen over een bezuiniging die wel realistisch was. Deze definitieve bezuiniging zou dan verwerkt moeten worden in de eerste tussenrapportage en daarmee leiden tot een gemeentebegroting die wel realistisch was.
Mogelijk geïnspireerd door ons amendement ging het CDA verder en vroeg het college van B&W om al vóór de begrotingsbehandeling van 8 november aanstaande exact hetzelfde te doen naar de zwembadbesturen. Daarnaast was ook de ChristenUnie zeer kritisch over het voorliggende voorstel. Het werd wethouder John Bakker (Lokaalbelang) te heet onder de voeten en na een schorsing stelde hij voor het gehele voorstel terug te nemen om er – na overleg met de zwembadbesturen – op 8 november op terug te komen. Progressief Altena ging hiermee akkoord, evenals CU en CDA. Een nipte meerderheid.
Hoewel ik twijfel over de haalbaarheid van een goed voorstel op 8 november, ben ik wel erg blij met het besluit. Zwembadbesturen worden serieus genomen en dat 177.000 euro bezuinigen niet acceptabel is lijkt nu eindelijk doorgedrongen. Voor de behandeling op 8 november vrees ik wel chaos. Een begroting is al een lastig en tijdvretend ding, daar zal nu op het allerlaatste moment (waarschijnlijk pas tijdens de vergadering) een nieuw voorstel voor de zwembaden bij komen met – als het goed is – gelijk ook een voorstel voor een bezuiniging elders, als die op de zwembaden niet gehaald kan worden.
Ik ben meestal niet zo handig in dat laatste-minuten-werk.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten