vrijdag 19 januari 2018

Raad naar 61 leden?

Burgerinitiatief Altena heeft een brief geschreven naar de Vaste Commissie Binnenlandse Zaken met daarin commentaar op de fusie in Altena. Burgerinitiatief Altena is de voortzetting van een viertal visiegroepen die betrokken waren bij de totstandkoming van de toekomstvisie van de gemeente Altena. Die vier visiegroepen leggen de focus op het versterken van de democratie in de toekomstige gemeente Altena. Daarmee wordt bedoeld – aldus hun schrijven - dat het niveau van burgerparticipatie verhoogd dient te worden door het inschakelen van maatschappelijke organisaties in het democratisch proces (ook wel aangeduid als “meervoudige democratie”). Tot zover kan ik me uitstekend vinden in hun streven, hoe enorm lastig ik het ook vind om daar zelf handen en voeten aan te geven.
Ik haak echter af bij het idee van Burgerinitiatief Altena om de democratische vertegenwoordiging in de nieuwe gemeenteraad uit te breiden naar 61 vertegenwoordigers, nl 31 gekozen volgens het huidige systeem en 30 via een module, gelijkend op wat bij het waterschap tot de mogelijkheden behoort.
Vrijwel alle politieke partijen moeten op dit moment al grote moeite doen om voldoende gekwalificeerde mensen te vinden die zitting willen nemen in een gemeenteraad, laat staan dat daar nog eens 30 mensen vanuit een andere hoek bij gevonden moeten worden. Natuurlijk (lijkt mij) wil je dat die 30 nieuwe mensen bepaalde groepen vertegenwoordigen en niet alleen voor zichzelf spreken. Hoe ga je dat dan borgen? En tot slot – om het vooral kort te houden – zullen het met 61 mensen, verdeeld over 5, 6, 7 politiek partijen en 5, 10, 20, 30 “groepen” andere vertegenwoordigers vergaderingen worden waaruit velen na 2 keer hard zullen wegrennen. Dus nee, wat mij betreft op deze manier geen uitbreiding van de gemeenteraad. Dat neemt niet weg dat ik grotere betrokkenheid van inwoners bij beleid en besluitvorming wel van harte zou toejuichen, hoe ingewikkeld het daardoor soms ook wordt. Het belang, de visie, de invalshoek is namelijk niet voor iedereen hetzelfde, waardoor je het nooit iedereen naar de zin kunt maken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten