donderdag 6 juli 2017

Jeugdsoos Werkendam naar prullenbak verwezen

De jaarrekening liet zien dat de gemeente Werkendam in 2016 maar liefst 2,9 miljoen overhield. Het college van B&W deed gelijk een flink aantal suggesties voor besteding of reservering van die gelden. Namens Progressief Altena plaatste ik vraagtekens bij een aantal van die mogelijkheden (ga ik nog over bloggen)  en kaartte ik aan dat er één belangrijk doel vergeten was, namelijk de realisatie van een jeugdsoos nabij de ijsbaan in Werkendam.
Al in mei 2014 werd in de visie jeugdsozen uitgesproken dat voor Werkendam een alternatieve accommodatie moet worden gezocht voor de jeugd, met als streven medegebruik van een andere (bestaande) accommodatie. Nu het medegebruik van de Vrouwenhemel is beëindigd is deze kwestie weer actueel. Van de mogelijke locaties die de revue inmiddels gepasseerd zijn, is die nabij de ijsbaan de enige overgeblevene. Ik ben van mening dat een jeugdsoos daar dusdanig gerealiseerd kan worden dat deze woningbouw in de toekomst niet in de weg zit. En ook kan met de planontwikkeling van toekomstige woningbouw rekening gehouden worden met de aanwezigheid van een jeugdsoos.
Omdat ik er met Progressief Altena absoluut van overtuigd ben dat de ijsbaan de enige locatie is waarop een jeugdsoos in Werkendam nog kans van slagen heeft, vroegen wij in een amendement om 200.000 euro voor de realisatie hiervan. Wij vonden het noodzakelijk dat de raad voor eens en voor altijd een keuze maakte, zodat we de discussie van een jeugdhonk nabij de ijsbaan echt af konden ronden. De ChristenUnie steunde ons voorstel. Lokaalbelang, CDA en SGP wezen het amendement af.
Met het wegstemmen van ons voorstel heeft de raad naar ons idee definitief een punt gezet achter de mogelijke realisatie van een jeugdsoos in Werkendam. Immers iedere locatie voor een jeugdsoos tussen bestaande bebouwing zal op weerstand vanuit de bevolking en dus op een “nee” van de raad stuiten. Progressief Altena is er van overtuigd dat de ijsbaan de enige overgebleven optie is. De wethouder noemde allang geen alternatieven meer. En nadat ik de raadsleden uitdaagde kwamen daar ook geen suggesties. Ik concludeerde in de vergadering: “Er zijn geen andere opties. Dat betekent dat een ‘nee’ voor het amendement een definitief ‘nee’ is tegen een jeugdsoos in Werkendam. Dat maakt voor alles en iedereen duidelijk waar de raad van Werkendam staat. Dat maakt ook dat een jarenlang slepend dossier gesloten wordt. Er zijn simpelweg geen andere mogelijkheden voor de realisatie van een jeugdsoos. Door dat te blijven denken houdt u niet alleen uzelf voor de gek, maar ook de jongeren die wellicht nog denken dat er een jeugdsoos voor hen komt.”
En jawel, het gebeurde opnieuw…..
De wethouder kwam met het konijn uit de hoge hoed: hij had ineens weer een locatie op het oog. Wilde niet zeggen waar. Lokaalbelang greep de ontsnappingsroute met beide handen aan. Maar ik voorspel: DIT WORDT WEER NIKS. In Werkendam zal nooit een jeugdsoos komen nu de optie ijsbaan definitief afgewezen is. Hoe lang blijven raad en college zichzelf voor de gek houden?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten