woensdag 5 juli 2017

Van AED, Nathalsweg, Muraltmuurtjes, enz.

Tijdens de behandeling van de jaarrekening 2016 en de kadernota 2018 op 4 juli vroeg Progressief Altena o.a. aandacht voor de volgende zaken:
Wij riepen het college op om nadrukkelijk de vinger aan de pols te houden waar het gaat om een 100% dekking van AED-apparaten in alle kernen. Als EHBO-verenigingen of anderen dit niet oppakken, dan zal de gemeente dit zelf moeten doen. De motie die CU hierover opstelde werd raadsbreed ingediend. Er gaat dus actie ondernomen worden.
De inrichting van het groen rondom oorlogsmonumenten moet anders opdat dit er op 4 mei netjes bij kan liggen. In Dussen moet de verbinding van de Herbergier naar het dorp vriendelijker worden voor rolstoelers en mensen die slecht ter been zijn en in Hank laat de veiligheid en vriendelijkheid van de voetbalkooi te wensen over. Over deze drie kwesties bestaat ook al enige weken contact vanuit Progressief Altena met ambtenaren en de wethouder. In de vergadering gaf de wethouder aan niks te veranderen aan de bloembollen rondom de oorlogsmonumenten. De andere kwesties lopen nog.
Progressief Altena heeft een fiets/voetgangspad langs de Nathalsweg hoog op het wensenlijstje staan. Wekelijks is er tegelijk met vrachtwagens, landbouwverkeer en botentrailers hier heel wat langzaam verkeer dat tussen de kern Hank en jachthaven Vissershang beweegt. Daaronder veel kinderen en jongeren. Wij kijken dan ook reikhalzend uit naar de uitkomsten van het onderzoekje dat in het najaar gepresenteerd wordt.
Progressief Altena is nog steeds in afwachting van het onderzoek van het college naar verpaupering van cultuur historisch waardevolle objecten. Daarnaast hebben we nog weer eens aandacht gevraagd voor de muraltmuurtjes. Recentelijk zijn er weer meerdere delen gesloopt. Een duidelijk eenduidig beleid wat goed gecommuniceerd wordt achten wij van belang en daarnaast dat we als gemeente delen aanwijzen die we voor de toekomst in een goede staat willen behouden. De wethouder beloofde er naar te kijken. Daarnaast gaven wij aan dat deze en andere zaken mbt cultuur historisch erfgoed bekostigd zouden kunnen worden uit de reserve monumentenfonds. Voor behoud van dit fonds diende Progressief Altena een motie in. Deze werd helaas niet aangenomen.
Maar ook hielden wij een vurig pleidooi voor een jeugdsoos nabij de ijsbaan, voor behoud van de subsidie op de steunpunten en waren we kritisch over de voorgenomen aanleg van beweegtuinen. Hierover meer in volgende blogs.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten