vrijdag 9 december 2016

Kleedkamers Kozakken Boys

Het Werkendamse Kozakken Boys is een prachtige vereniging die zeer voortvarend aan de weg timmert. De tribune en het sponsorhome is inmiddels te klein en het aantal kleedkamers is niet meer toereikend om alle spelers voor de wedstrijden onder te brengen. De voetbalvereniging heeft een ambitieus plan gemaakt om de ervaren knelpunten op te heffen. Met sponsorgelden en de inzet van vrijwilligers zullen de tribune en het sponsorhome aangepakt worden. Voor de realisatie van drie nieuwe kleedkamers wordt een beroep gedaan op de gemeente Werkendam. De nota evaluatie buitensport maakt duidelijk dat de gemeente Werkendam richting Kozakken Boys over de brug moet komen. Tot zover helemaal goed.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om €.43.560 per kleedkamer uit te trekken. Dat is bijna 45% meer dan het normbedrag van €.30.000 dat in de genoemde nota wordt genoemd. De verhoging wordt met een enkele zin gemotiveerd door te verwijzen naar de Taxatiewijzer Sport van de VNG. Aanvankelijk dacht ik: “Als de VNG het zegt, zal het wel goed zitten”. Toen de wethouder in de commissie opmerkte dat de gemeente Aalburg geen enkele bijdrage doet aan kleedkamers en dat de gemeente Woudrichem ‘slechts’ 50% bijdraagt, kwam de VNG-norm ineens in een ander licht te staan. En toen vervolgens ook nog eens bleek dat nog in 2015 een andere vereniging wel ‘gewoon’ voor €.30.000 een kleedkamer wist te realiseren, wist ik: Progressief Altena moet niet akkoord gaan met een krediet van €.130.680 voor drie kleedkamers voor Kozakken Boys. Erg spijtig voor de club, maar dit kan ik echt niet verkopen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten