woensdag 25 mei 2016

Klankbordgroep Sociaal Domein

Twee, drie keer per jaar komt er een klankbordgroep bij elkaar die zich richt op de drie decentralisaties. Tot voorkort bestond deze uit leden van de commissie Inwoners, ambtenaren en verantwoordelijk wethouders uit de gemeente Werkendam. Gisteravond was de tweede keer dat er gezamenlijk vergaderd werd met een soortgelijke klankbordgroep vanuit Woudrichem.
Aan tafel: minstens 12 raadsleden, 4 wethouders en 8 ambtenaren. Aan de orde: WMO, jeugdzorg en participatiewet in een meer dan overvolle agenda. Het agendapunt was nog niet aangekondigd of het werd alweer afgerond. Je moest snel zijn wilde je vragen en opmerkingen in kunnen brengen. Dat deed je vervolgens met een bezwaard gemoed, de agenda was immers nog lang. Het doel om te “klankborden” werd op deze wijze volkomen voorbijgeschoten. Zeer jammer want m.n. de grote toename van het uitkeringsbestand, de onderbesteding op de WMO en de mogelijkheden om de eigen bijdrage voor WMO-voorzieningen aan te passen zijn onderwerpen die om antwoorden vragen. Enkele zaken krijgen gelukkig wel een vervolg. Ik was ‘snel’ genoeg om in ieder geval het volgende nog afgesproken of bevestigd te krijgen:
·         Bij de behandeling van de jaarrekening zal er ook aandacht zijn voor de (analyse van de) onderbesteding op de WMO.
·         In de commissie Inwoners zal een discussie gevoerd worden over aanpassingen van de eigen bijdrage voor voorzieningen vanuit de WMO.
·         De verantwoordelijk wethouder in Werkendam zegde mij na afloop toe dat hij uit gaat zoeken waarom een uitbreiding van de formatie op loket Altena voortdurend vooruitgeschoven wordt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten