dinsdag 15 maart 2016

Subsidie SOJO

Oké toegegeven, de toebedeling van subsidies aan SOJO was niet geheel in lijn met de subsidies voor soortgelijke activiteiten in de andere kernen van de gemeente. Dat maakt de beantwoording van het college van de schriftelijke vragen die ik namens Progressief Altena stelde wel duidelijk (zie blog 25/02). Dat betekent echter nog niet dat ik vind dat B&W op de juiste wijze heeft gehandeld door te stellen dat SOJO per 2017 zijn subsidie kwijt is en maar een beroep moet doen op het participatiefonds. Het college gaat namelijk voorbij aan de subsidie die jarenlang (via Trema) gegeven is voor allerlei kinderactiviteiten in de kernen. Dat deze activiteiten nu (deels?) stilliggen heeft niets te maken met het stopzetten van subsidie, maar met een teruglopende behoefte. In Hank is de behoefte er echter nog wel. Ook wordt voorbijgegaan aan de (financiële en personele) bijdrage aan jongerenactiviteiten in de Kwinter, ’t Honk en de Dussoos. Ook hier heeft het deels stilliggen van de activiteiten niets te maken met het beëindigen van de subsidierelatie maar met het accommodatiebeleid. Ofwel: de toebedeling van subsidies aan SOJO is minder scheef dan het college doet voorkomen. Een deel van de subsidie aan SOJO wordt namelijk wel degelijk gebruikt voor activiteiten die in andere kernen in het verleden ook konden rekenen op een bijdrage van de gemeente. Je kunt SOJO niet afrekenen op het verdwijnen van soortgelijke activiteiten in de andere kernen.
Gisteravond is het bezwaarschrift van SOJO op het besluit van B&W behandeld in de commissie bezwaarschriften. Wellicht leidt het advies van deze commissie nog tot een heroverweging van het besluit door B&W. Zo niet, dan ga ik, namens Progressief Altena, in ieder geval pleiten voor behoud van dát deel van de subsidie aan SOJO dat gezien het gebeuren in de andere kernen rechtvaardig zou zijn. Het kan niet zo zijn dat het kind met het badwater wordt weggegooid en dat het maatschappelijk kapitaal van SOJO in de waagschaal wordt gesteld.

PS. Het is overigens irritant dat het college op twee van mijn vragen omtrekkende bewegingen maakt en niet komt met een antwoord. Zo blijft onduidelijk of ook bij andere organisaties wordt overgegaan tot het stopzetten van de subsidie (onder het mom van herijking) en of de activiteiten van SOJO aansluiten bij het doel van het participatiefonds.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten