woensdag 23 maart 2016

Pleidooi SOJO tevergeefs

Helaas is het niet gelukt het besluit tot stopzetting van subsidiëring van SOJO per 2017 terug te draaien. Alleen de CU steunde onze motie die, heel kort samengevat,  met de volgende motivatie werd ingediend:
In de ogen van Progressief Altena horen de activiteiten die SOJO Hank al jarenlang met succes uitvoert niet thuis in het op vernieuwing gerichte participatiebudget. Een budget notabene waarvan de spelregels nog niet eens duidelijk zijn. Voor de activiteiten van SOJO is een structurele bijdrage op z’n plaats. Dat je daarbij kijkt naar de mate waarin soortgelijke zaken in andere kernen gemeentelijk – al dan niet rechtstreeks via subsidieprogramma - worden gesteund vinden wij begrijpelijk. Maar misschien belangrijker nog: met de veranderde ondersteuning van SOJO is het College vooruitgelopen op de herijking van het subsidiebeleid zonder daarin de raad te kennen, terwijl dat wel toegezegd was.
Voor de andere partijen was dit blijkbaar niet belangrijk genoeg.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten