woensdag 2 december 2015

Deeltaxi verslechterd?

De Deeltaxi is opnieuw aanbesteed en dat gaat gepaard met veranderingen. Straks wordt niet meer per zone afgerekend, maar per kilometer. Net als bij het openbaar busvervoer. Tot zover zal het financieel voor onze inwoners niet zo heel veel verschil maken. Wat wel verschil gaat maken is de bovengrens die voorgesteld wordt voor het reizen tegen het voordelige WMO- tarief. In 2015 kunnen mensen nog totaal 600 zones tegen dit voordelige tarief reizen, miv 2016 zou dat maximaal 1.250 kilometer per jaar worden.
Met een tweetal reisvoorbeelden heb ik in de commissie Inwoners laten zien dat dan aanzienlijk minder vaak voordelig gereisd kan worden dan voorheen. Zo kan men bijvoorbeeld niet meer 100 keer tegen WMO-tarief reizen tussen Sleeuwijk en Wijk en Aalburg, maar miv 2016 nog maar slechts 64,5 keer. Niet alleen de CU en Lokaalbelang opende dit de ogen, dat gold ook voor de wethouder. Het voorstel werd teruggenomen en zal voorzien van rekenvoorbeelden opnieuw behandeld worden in de raad van 15 december. Mocht het college daarbij zelf niet komen met o.a. een jaarlijks budget van minimaal 2.000 kilometer tegen WMO-tarief, dan zal Progressief Altena dat met een amendement proberen af te dwingen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten