woensdag 11 november 2015

Wat PA binnenhaalde

Op de grote thema’s hebben we tot onze hele grote spijt niets bereikt, maar voor drie kleine onderwerpen wist Progressief Altena tijdens de begrotingsbehandeling wel de handen op elkaar te krijgen.
Zo hoeven minima straks niet meer eerst bonnetjes in te leveren voor ze geld krijgen uit het Activiteitenfonds om naar een museum te gaan, de dierentuin te bezoeken of voor een lidmaatschap van een muziekvereniging. Niet iedereen heeft immers voldoende financiële armslag om deze uitgaven eerst zelf te bekostigen en daarna terug te vragen uit het Activiteitenfonds. Minima krijgen geld uit het Activiteitenfonds straks in delen vooraf uitgekeerd.  
Onze tweede motie die aangenomen werd betrof de snelheid op de A27. De Rijksoverheid zet in op een verhoging van de maximum snelheid naar 130 km per uur. Met het oog op fijnstof, geluid en koolstofdioxide vond Progressief Altena dat geen goed idee. Namens de gemeenteraad gaat het college zich nu inzetten om de maximum snelheid terug te brengen naar 100 km per uur op het deel van de A27 dat door de gemeente Werkendam loopt.
Voor het doen van vrijwilligerswerk wordt steeds vaker een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) gevraagd. Progressief Altena vroeg het College om mensen ervan op de hoogte te brengen dat een VOG onder bepaalde voorwaarden kostloos verstrekt wordt. Daarnaast was het verzoek om mensen bekend bij Loket Altena standaard kosteloos een VOG te verstrekken voor vrijwilligerswerk. Het College van B&W gaf aan als zodanig te (zullen gaan) handelen.
Over de grote thema’s tijdens de begroting hierboven meer.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten