donderdag 12 april 2018

Onbevredigende besluitvorming mbt RBT

De tweede fase van het regionale bedrijventerrein (RBT) gaat vooralsnog niet door. Reden: ivm de kans op toevoeging van de Nieuwe Hollandse Waterlinie aan de werelderfgoedlijst van Unesco moet het betreffende gebied open blijven. Het niet doorgaan kost de Altena-gemeenten geld, maar de provincie komt ons tegemoet met 2,5 miljoen euro. Tot zover het inhoudelijke verhaal. Het gaat me om het proces.
Het RBT is een zaak van alle drie de Altena-gemeenten en is daarom besproken in de fusieraad. Besluitvorming vindt echter in de drie afzonderlijke raden plaats. Afgelopen dinsdag was dit in Werkendam aan de orde. De gang van zaken leek echter nauwelijks op een raadsvergadering. Het had meer weg van een commissievergadering: veel vragen, veel antwoorden, nieuwe inzichten en zoeken naar de beste weg. Een behandeling zoals deze plaats had moeten vinden in de fusieraad. Dat komt echter (zeer) onvoldoende van de grond.
En verder: Bedoeling (én afspraak) is dat de drie raden over gezamenlijke voorstellen exact hetzelfde besluit nemen. Ook dat is duidelijk niet gebeurd. Na ruim een uur debatteren (nou ja: vragen en antwoorden eigenlijk) kwam AL met het voorstel één punt uit het voorliggende besluit te schrappen. Dat voorstel werd aangenomen. PA stemde hier tegen omdat het genomen besluit daarmee de lading niet meer dekte, maar ook omdat er nu in Werkendam een besluit genomen is dat afwijkt van dat in Aalburg en Woudrichem. Zo ook werd er een motie aangenomen mbt dit onderwerp. Een motie die in de andere twee gemeenten wel rondging, maar uiteindelijk niet ingediend is.
Conclusie van dit wellicht wat warrige verhaal:
Het valt niet mee om als één Altena te opereren terwijl je ‘gewoon’ nog drie gemeenten bent.
De fusieraad als opiniërende en voorbereidende vergadering, voor besluiten te nemen in afzonderlijke raden, komt onvoldoende uit de verf.
De afspraak om over gezamenlijke zaken in de drie raden gelijkluidende besluiten te nemen wordt onvoldoende bewaakt.
Maar vooral vind ik het heel lastig werken en een verwarrende en frustrerende gang van zaken. En dan was ik op het dossier van het RBT nog niet eens woordvoerder.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten