donderdag 21 december 2017

Snel helderheid paardensport en ontsluiting ivm atletiekbaan

Een atletiekbaan pal achter het Altena College. Ik kan me geen betere locatie wensen. Eindelijk zicht op de al heel lang gewenste baan voor de Altena Road Runners en nog wel in een win-win-situatie.
Al in de fusieraad werden echter van verschillende kanten nogal wat open eindjes geconstateerd. In de daarop toegestuurde raadsinformatiebrief bleven die eindjes helaas net zo open als voorheen. Voor de wens van Progressief Altena van een atletiekbaan achter het Altena College veranderde dat echter niets. Het betekende alleen wel dat het voorlopig nog geen volle vaart vooruit zal kunnen zijn. Er moest eerst nog eea opgelost worden. Oplossingen die ook geld kosten en waarvan op dit moment niet helder is hoeveel en hoe het betaald moet worden.
Dit maakte dat ik, namens Progressief Altena, voor de raad een tweetal moties voorbereidde. Van belang is namelijk dat er voor de paardensportvereniging eerst een oplossing gevonden wordt die acceptabel en veilig is. Daarnaast is het wat ons betreft een voorwaarde dat de atletiekbaan ontsloten wordt vanaf de Nieuwe Roef. Het college schrijft wel in deze richting te denken, maar doet geen harde uitspraken en is ook niet helder over de termijn waarop eea duidelijk moet zijn. Namens Progressief Altena wilde ik helderheid vóór 31 maart. De vaart moet er namelijk wel in blijven. De moties werden uiteindelijk niet in stemming gebracht, maar waren dusdanig richtinggevend in de discussie dat de wethouder conform de moties zal gaan handelen. Volgens het CDA had ik ze dus gewoon binnengehaald….. :-)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten