woensdag 29 november 2017

Fusieraad steeds belangrijker

De discussies over zaken in onze gemeente beginnen steeds meer op te schuiven van de Werkendamse commissies naar de fusieraad van Altena. Zo gaan volgende week de commissies inwoners en bestuur niet door vanwege een gebrek aan agendapunten. Tegelijkertijd was er afgelopen maandag een volle agenda van de fusieraad en zal datzelfde het geval zijn op 11 december.
In de fusieraad vergaderen de drie raden in Altena gezamenlijk over zaken die alle drie de gemeenten aangaan met het oog op de fusie. Zo werd maandag gesproken over geld voor de icoonprojecten, de atletiekaccommodatie, de herijking van het armoedebeleid, opvang en bescherming, het instellen van een brede adviesraad sociaal domein en de gemeenschappelijke regeling regio West-Brabant. Het is een heel gedoe dit met elkaar allemaal goed voor te bereiden en in goede banen te leiden. Het vergt niet alleen overleg met de eigen fractie in de eigen gemeente, maar ook met de fracties van Progressief Altena in Aalburg en Woudrichem en bij een motie of amendement ook met de fracties van andere partijen in drie gemeenten. Vervolgens moet in de fusieraad duidelijk worden of er in de drie afzonderlijke gemeenteraden wel een meerderheid bestaat voor een bepaald voorstel. De meeste stukken die in de fusieraad besproken worden, gaan namelijk uiteindelijk voor besluitvorming naar de drie afzonderlijke raden. Het is natuurlijk niet werkbaar als er dan in die raden verschillende uitkomsten zijn voor beleid dat samen uitgevoerd gaat worden.
Maar! We worden er steeds handiger in! Aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen dat raadsleden met elkaar minder kritisch worden omdat iedereen zich bewust is van de complexiteit van de besluitvorming.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten