woensdag 8 november 2017

Bevorderen scheiden afval

Goed scheiden van afval draagt bij aan een duurzame samenleving. Stimuleren tot afval scheiden is voor Progressief Altena dan ook van belang. In dat kader had ik gisteravond de volgende bijdrage:
“In de kwijtscheldingsverordening is opgenomen dat het maximaal kwijt te schelden bedrag bij aanslagen afvalstoffenheffing €.131,40 is. Dat bedrag is gebaseerd op 12 aanbiedingen van een grote grijze container. Met het halveren van het aantal ophaalrondes grijs, betekent dit dus dat de grijze container dus iedere ophaalronde aangeboden kan worden, zonder dat daar voor betaald hoeft te worden. Progressief Altena wil voorop stellen heel blij te zijn met het kwijtscheldingsbeleid. Rekeningen voor het legen van de container zijn vaak lastig te voldoen voor mensen met een kleine portemonnee. Maar waar het gemiddeld aantal aanbiedingen van een grijze container in Werkendam nog geen 6 per jaar is, zijn we met een kwijtscheldingsbeleid voor 12 aanbiedingen wel wat doorgeschoten. De prikkel tot afvalscheiding zit er voor mensen met een laag inkomen niet meer in. Ons hele afvalbeleid hangt van bewustwording aan elkaar, maar door het royale kwijtscheldingsbeleid schiet dit voor minima zijn doel voorbij. Progressief Altena vindt dan ook dat de kwijtschelding afvalstoffenheffing omlaag moet. Wat ons betreft kan deze naar 6 aanbiedingen per jaar, maar als u dat te scherp vindt, dan is 8 aanbiedingen wat ons betreft een goed alternatief. Wij dienen hiervoor een amendement in.”
Het amendement voor kwijtschelding van 6 aanbiedingen werd mede ingediend door de SGP en met steun van CDA en Lb aangenomen. Ik ga er vanuit dat mensen die een beroep doen op het kwijtscheldingsbeleid goed geïnformeerd worden over de aangepaste regeling.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten