donderdag 26 oktober 2017

Jeugd

Gisteravond de commissiebehandeling van de begroting 2018. Daar heb ik met de volgende bijdrage o.a. weer eens aandacht gevraagd voor de jeugdproblematiek:
“Progressief Altena is geschrokken van het grote aantal meldingen van jeugdoverlast. Inmiddels 72 in 2017. Dat is veel meer dan in voorgaande jaren en ook veel meer dan verwacht. Is hier een verklaring voor te geven? En hoe wordt met deze meldingen omgegaan? Is de aanpak effectief, ofwel hebben de mensen die klachten deponeren daadwerkelijk baat bij het indienen van een klacht?
Dan vragen wij ons af hoeveel van de klachten in 2017 gaan over de hanggroep nabij het basketbalveldje op de Werkina. Wij krijgen nog steeds signalen dat daar een flinke groep actief is en dat daar ook gedeald wordt. Toen er indertijd sprake was van het realiseren van een officiële hangplek op die locatie voor een andere groep jongeren, is afgesproken dat de toen bestaande overlast op de Werkina aangepakt zou worden. Wat is daarvan terecht gekomen?
Van de hangjeugd, naar een jeugdhonk. Progressief Altena heeft indertijd de toezegging gehad dat onderzocht zou worden of er een jeugdhonk gerealiseerd zou kunnen worden in de gymzaal aan de Vlietstraat in Sleeuwijk. Wij hebben daar nooit meer wat op gehoord. Tot onze grote verbazing lijkt er nu ineens in Sleeuwijk een combinatie mogelijk van een jeugdhonk met de ijsclub. En nog groter is de verrassing van een jeugdhonk in buurthuis de Burcht in Werkendam. Helemaal goed. Hopen we. Maar had u nu, na alle gedoe de afgelopen jaren, niet even de moeite kunnen nemen de raad hierover netjes te informeren?
Van het jeugdhonk weer even terug naar hangjeugd. Dankzij het schrijven van een inwoner weten we dat er sprake is van vandalisme nabij de nieuwe brede school in Sleeuwijk. In dat kader vraagt Progressief Altena het college om de door de inwoner genoemde opties voor officiële hangplekken te onderzoeken.”
Van de wethouder kwam de volgende reactie: Het grote aantal meldingen van overlast zou komen door het nieuwe registratiesysteem (geloof ik niet). De wethouder beloofde een overzicht van de overlastmeldingen toe te sturen. Op de Werkina wordt wel degelijk gecontroleerd, maar dat kan geen 24/7. In december wordt er uitgebreid teruggekomen op de realisatie van jeugdhonken. Naast de realisatie van een jeugdhonk worden ook mogelijke hangplekken in Sleeuwijk met de jeugd én omwonenden bekeken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten