donderdag 26 oktober 2017

Bezuiniging Steunpunten 2018 voorlopig ingetrokken

Door een amendement in de dienen wist ik vorig jaar om deze tijd te voorkomen dat er in 2017 25.000 euro bezuinigd zou worden op de Steunpunten nabij de wooncomplexen voor senioren. Ook werd toen afgedwongen dat de wethouder zou onderzoeken of bezuinigingen op een later tijdstip niet ten koste zouden gaan van de activiteiten in die Steunpunten. Steunpunten dragen immers in belangrijke mate bij aan het terugdringen van eenzaamheid en het langer zelfstandig wonen van senioren. In juli j.l. werd de opdracht tot dit onderzoek nog eens bevestigd door een motie die ingediend werd op initiatief van de CU. De wethouder zou hier uiterlijk in oktober en dus vóór de begroting 2018 terugkomen. Op mijn vraag maakte hij gisteravond kenbaar dat het wegens agendaproblemen nog niet gelukt was betrokken partijen (woningcorporaties, Trema en gemeente) om de tafel te krijgen. Verbijsterend! Wethouder John Bakker had een jaar de tijd! Dit pakt echter onverwacht wel goed uit. Nadat ik het hem wat lastig had gemaakt bevestigde de wethouder dat hij - in afwachting van het brede overleg dat nog gevoerd moet worden - de bezuiniging op de Steunpunten van 25.000 euro in 2018 vooralsnog uit de begroting zal halen (er wordt een P.M.-post van gemaakt).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten