maandag 21 augustus 2017

Geen korting bij overstap binnen 35 minuten

Dankzij tussenkomst van een gemeenteambtenaar is er door Arriva eindelijk serieus gekeken naar de klachten (zie blog hieronder) die ik bij herhaling bij deze vervoerder heb neergelegd. Dit resulteerde uiteindelijk in een zeer royale tegemoetkoming van de door mij geleden “schade”. Het geconstateerde probleem is daarmee echter (nog?) niet opgelost.
Wat is dat probleem? De woordvoerder van Arriva legde het als volgt uit: “Als je op saldo reist bij een andere vervoerder en binnen 35 minuten overstapt naar een Arriva bus waarop het Brabant Dalkortingsproduct geldig is, dan wordt dit kortingsproduct niet aangesproken en blijft u op saldo reizen. Dit is een landelijke afspraak tussen alle vervoerders. Bij een overstap na 35 minuten wordt het instaptarief opnieuw berekend en is de korting wel van toepassing.” Kortom landelijk lopen reizigers korting mis omdat ze binnen 35 minuten overstappen. Dit lijkt niet alleen een probleem van de vervoerder Arriva te zijn, maar ook andere vervoerders aan te gaan. Ik heb Arriva nadrukkelijk verzocht een mogelijke oplossing van dit probleem in gang te zetten. Ook de betreffende gemeenteambtenaar zal de kwestie aan gaan kaarten en datzelfde is de woordvoerder van de PvdA in de provincie voornemens. Tot die tijd zou in de webshop van Arriva in ieder geval duidelijk gemaakt moeten worden dat het dalurenabonnement voor Brabant niet aangesproken wordt bij een overstap binnen 35 minuten vanuit een andere vervoerder. Arriva heeft aangegeven dit aan te zullen passen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten