dinsdag 28 juni 2016

Jeugd en veiligheid

Onderwijs, politie, CJG, GGD, raadsleden, VNG, BOA, jongerenwerkers, maatschappelijk werk, kerken, Staatsbosbeheer, Halt, leerplichtambtenaar, ze waren er allemaal gisteravond. Onderwerp van gesprek: leefbaarheid en veiligheid in de gemeente Werkendam, gericht op de jeugd. Jongeren zelf waren echter afwezig. Dat was een bewuste keuze. Het gesprek met hen en hun ouders volgt later. Bedoeling van de avond was ontwikkelingen in kaart te brengen en te zorgen dat een ieder die betrokken is bij jongeren elkaar makkelijker weet te vinden.
Om de aanwezigen te prikkelen passeerden op een groot scherm verschillende foto’s van (hang)jongeren. Natuurlijk moesten jongeren elkaar op straat kunnen treffen was de reactie van nagenoeg iedereen. Mensen hoeven ook niet bang te zijn hen aan te spreken, want doorgaans staan ze daar open voor. Het zijn vaak vooroordelen die mensen parten spelen.
Wat speelt er onder (onze) jongeren was vervolgens de vraag die in kleine groepjes beantwoord diende te worden. Wat passeerde was het volgende: digi-pesten, eenzaamheid, bovengemiddeld drugsgebruik, verveling, angst en depressiviteit, overlast, schulden…… en dan vergeet ik vast nog een deel van de inventarisatie. Ik kreeg het er benauwd van en beschouwde mezelf als een gezegend mens met twee dochters (16, 22) die samen met hun vrienden de weg in het leven wel gevonden hebben. Voor alle jongeren die dat niet hebben, en hun omgeving lijkt een sluitende aanpak, een vangnet, sturing, - of hoe zullen we het noemen - , echter geen overbodige luxe. “Oplossingsrichtingen” die o.a. passeerden waren voorlichting, vertrouwenspersonen, een jeugdaccommodatie, delen van informatie, enz. Er is nog een lange weg te gaan, maar het begin is er. Wordt vervolgd.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten