woensdag 25 september 2013

Transitie AWBZ - WMO

Met ingang van 2015 worden delen uit de AWBZ overgeheveld naar de WMO. Gemeenten worden dus verantwoordelijk. In de commissie Inwoners gisteren waren de uitgangspunten voor deze transitie aan de orde. Geen concrete inkleuring van wat we wel en niet gaan doen, maar de richting waarin gedacht wordt mbt de invulling. Eea wordt in Werkendam vormgegeven samen met vijf buurgemeenten.
In grote lijnen kan ik – namens de PvdA - de uitgangspunten voor wat betreft de transitie AWBZ naar de WMO ondersteunen. Er is goed over nagedacht en allerlei belanghebbenden zijn bij de gedachtevorming betrokken geweest. Het accent op wat mensen zelf kunnen en de wederkerigheid die erin gebracht wordt zijn elementen die de PvdA waardeert. Iets terug doen en eigen talenten gebruiken doet mensen goed en versterkt de samenhang in de samenleving. Op twee elementen heb ik echter kritische kanttekeningen geplaatst, namelijk:
1. Het streven is om de dagbesteding (voor alle doelgroepen) vanaf 2015 dicht bij huis te laten plaatsvinden, zoveel mogelijk bij plaatselijke organisaties, bedrijven en specifiek de Inlooppunten. Een mooi idee, maar de indruk werd gewekt dat de begeleiding en ondersteuning van deze dagbesteding zou moeten gaan plaatsvinden door vrijwilligers. Dat bleek gelukkig niet het geval. Wat wel de bedoeling blijkt, is om de “soorten” doelgroepen niet meer allemaal hun eigen vorm van dagbesteding te bieden, maar om ze gezamenlijk (of na elkaar) deel te laten nemen aan één en dezelfde dagbesteding. Dicht bij huis wel te verstaan.
2. Met de transitie wordt een (nog) groter beroep gedaan op de omgeving van kwetsbare mensen. Hoe groot wordt hiermee de druk op sociale netwerken en op bestaande vrijwilligers? Zal dit niet ten koste gaan van de inzet van deze zelfde mensen voor bijv. het verenigingsleven? In hoeverre gaan we de omgeving dwingen tot zorgen? Hoever gaan we in het stimuleren van werklozen en arbeidsgehandicapten? Wat wordt straks belangrijker: goede zorg of een geactiveerde wwb’er?
Helaas kreeg ik hier geen enkele reactie op. De notitie ging alleen over uitgangspunten. Deze vragen zouden pas op een later tijdstip aan de orde zijn. Erg onbevredigend, maar hetgeen in de commissie aangekaart werd zou wel meegewogen worden bij de verdere inkleuring van de transitie. Het was echter maar de vraag of er ook daadwerkelijk iets mee gedaan zou worden, immers de financiële middelen zijn nog niet duidelijk én we regelen e.e.a. samen met vijf andere gemeenten. Tja….. hoe dan als raadslid te handelen?????

Geen opmerkingen:

Een reactie posten