zaterdag 31 maart 2012

De raad in 2011

De raad en de commissies laten – in vergelijking met voorgaande jaren - in 2011 over de hele linie dalende cijfers zien: minder voorstellen, minder vergaderingen, minder lange vergaderingen, minder amendementen, minder moties en minder vragen. Maar is minder ook echt beter? Feit blijft dat ik in 2011 in ieder geval vaak het gevoel heb gehad achter feiten aan te lopen en op onderwerpen (bijv. WMO en WWnV) maar mondjesmaat geïnformeerd te worden en betrokken te zijn. Bovendien geven de lagere cijfers mij mede de indruk dat “de raad” het over het geheel genomen “allemaal wel best vindt”.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten