woensdag 6 juli 2016

Hoe Lokaalbelang zijn gelijk haalt

Soms vraag ik me af of Lokaalbelang geen schaamte kent. Of Lokaalbelang eigenlijk zelf bejegend zou willen worden, zoals zij anderen bejegen.
Wat brengt mij tot deze vraag?
In de laatste commissie Inwoners is gesproken over de (afwezigheid van) jeugdsozen in Werkendam en Sleeuwijk. Dit leidde bij Lb’er Philip den Haan tot een mailtje aan mijn adres of wij elkaar op dit punt zouden kunnen vinden. Een prima telefoongesprek volgde waaruit bleek dat we op één lijn zaten en waarbij ik voorstelde aan te sturen op het realiseren van een jeugdsoos bij de ijsbaan in Werkendam en op een langdurig onderkomen voor een jeugdsoos in de Babydump in Sleeuwijk, e.e.a. te betalen uit het accommodatiebeleid en de WMO. En ja natuurlijk, dat zou resulteren in een voorstel (motie) tijdens de behandeling van de jaarrekening.
De betreffende motie gemaakt en toegestuurd aan Lb met de vraag of zij zich hierin konden vinden, danwel welke aanpassingen nodig waren om in ieder geval samen op te trekken. Per ommegaande mailde Philip dat hij er naar gingen kijken en er dezelfde dag op terug zou komen. Dat gebeurde niet. Wel  vier dagen later ineens een mail van Lb’er Henk Bouman, gericht aan alle raadsfracties met een compleet nieuwe motie op het gebied van jeugdsozen. In die nieuwe motie enkele zinnen rechtstreeks overgenomen uit de motie van Progressief Altena.
Huh Lokaalbelang? Jullie zochten toch contact met mij om op het gebied van jeugdsozen samen op te trekken? Ik deed een voorzet voor een gezamenlijke motie en nodigde jullie toch uit die aan te passen? Zo ga je toch niet met elkaar om? …….. oh wacht…… toch wel……. hoe kan ik zo dom zijn te vergeten dat Lb al minimaal twee keer eerder op soortgelijke wijze door Progressief Altena gedeelde informatie gebruikte voor eigen gewin.

SGP en CDA gaven aan beide moties niet te willen steunen, maar de CU wilde de motie van PA wel mee indienen. Lb, PA en CU hadden elkaar dus nodig om iets te bereiken voor de jeugd. Een week na verspreiding van beide moties resulteerde een prima telefoongesprek met Lb’er Henk Bouman eindelijk in een aanpassing van de oorspronkelijke motie zodat ook Lb zich erin zou kunnen vinden. De volgende dag was de toon bij Lb ineens veranderd: “Lokaalbelang blijft bij zijn eigen motie. We schuiven nergens mee. Dan dienen we maar twee moties in.” Hoe ik ook redeneerde, dat we beiden een zelfde doel hadden en dat door een dergelijke actie de jeugd(sozen) de grote verliezer zouden worden, Lb bleef onvermurwbaar.
Vijf minuten voor aanvang van de raadsvergadering komt Henk Bouman weer naar me toe. Of PA toch hun motie wil ondertekenen want het CDA heeft dat nu ook gedaan. Daarvoor had Lb de financiële dekking voor de jeugdsozen op de eerdere genoemde locaties uit hun motie geschrapt.
Huh Lokaalbelang? Jullie wilden toch absoluut niet schuiven en niet schrappen in jullie motie? Jullie wilden toch – net als PA - zekerheid (dus geld) voor de bouw van de jeugdsozen? De tekst was toch heilig?...... oh wacht…… hoe kan ik zo dom zijn te vergeten dat Lb al eerder op soortgelijke wijze met Progressief Altena is omgegaan.
Einde van het liedje was dat PA en CU hun motie niet hebben ingediend en dat de motie van Lb en CDA werd aangenomen. Er komt nu een nieuwe visie op de jeugdsozen (Wat heb je aan een nieuwe visie? De huidige volstaat. De jeugd moet onder dak!). Bij de Babydump in Sleeuwijk en de ijsbaan in Werkendam wordt gepoogd een jeugdsoos te realiseren (helemaal goed!), maar daarvoor wordt GEEN GELD meegegeven. We zijn kortom weer nagenoeg even ver als we waren.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten